Wednesday, March 25, 2009

Dipipiskan Lada

isakku tiada berlagu
tiadalah sendu
Ah, tidakku tahu
lagi
ke mana harus kubawa
pergi


dari jauh aku memandangmu
yang makin menjauh


biarlah kuseka, biarlah kutahan
cungapan ini

No comments: